hokm
04 شهریور 1401 - 15:37

۱۲۸۵۶ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

بنابر گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۲ هزار و ۸۵۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۷۱ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۱۱ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۶۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. خبرگزاری مهرکرونااندمجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۹۵۰ دوز رسید. در شبانه روز گذشته ۱۲ هزار و ۸۵۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. کرونا
منبع: مهر
شناسه خبر: 660553