hokm
31 شهریور 1401 - 17:39

تعیین مهلت برای بررسی ساختمان‌های بلند مرتبه بیرجند و قاین

برای بررسی شرایط ساختمان‌های بلند مرتبه دولتی در شهرهای بیرجند و قاین مهلت یک ماهه تعیین شده است.

عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در جلسه کارگروه پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه استان گفت: بر اساس آیین نامه ابلاغی در گام اول ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه شهرستان‌های بیرجند و سپس قائنات مورد پایش قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه محدوده قانونی و حریم شهر در اختیار شهرداری و خارج از حریم بر عهده فرمانداری‌ و بخشداری‌ها است، افزود: بر اساس گزارش‌های ارسالی، ساختمان‌های بلند مرتبه فقط در شهر‌های بیرجند و قاین وجود دارد لذا لازم است فرمانداران و شهرداران این دو شهر نیز در کارگروه حضور یابند.

عباس زاده اظهار کرد: گروه‌های کاری باید ساختمان‌ها را به شش قسمت شخصی، دولتی، اماکن عمومی، درحال ساخت، در حال بهره برداری بدون پایان کار و در حال بهره برداری با پایان کار تقسیم کرده و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

اماکن عمومیمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: ابتدا ساختمان‌های بلند مرتبه دولتی و در گام بعد بخش خصوصی مورد بررسی و ارزیابی عمومی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: در شهر قاین در مجموع ۶ ساختمان بلند مرتبه وجود دارد که باید تا یک ماه آینده مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

ساختمان بلند مرتبهعباس زاده بیان کرد: در شهر بیرجند نیز بر اساس چک لیست‌های موجود، ساختمان‌های بلند مرتبه دولتی تا دو ماه آینده مورد پایش قرار می‌گیرند و در خصوص مابقی آن‌ها در جلسه آینده تصمیم گیری می شود.

باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند

شناسه خبر: 752043